Projekt Senior Archiwum

Szanowni Państwo, 

Projekt pod nazwą "Senior-nasza współna sprawa" jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej "Mecenat" s.c Małgorzata Alabrudzińska, B.Głuchowski
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i specjalistycznych usług społecznych 40 osobom niesamodzielnym powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych w lokalnej społeczności.Rekrutacja do projektu: