Projekt Płock Archiwum

Szanowni Państwo, 

Projekt pod nazwą "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie płockim i mieście Płock" jest realizowany przez Dom Pomocy Społecznej "Mecenat" s.c Małgorzata Alabrudzińska, A. Alabrudziński.
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i specjalistycznych usług społecznych osobom niesamodzielnym powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych w lokalnej społeczności.Rekrutacja do projektu:
Dokumentacja obowiązująca do 30.06.2021r.Dokumentacja obowiązująca do 01.07.2021r.